Injektálás

Alkalmazási terület
Minden olyan béleléses eljárás, ahol a felújítandó cső és a béléscső között kitöltetlen hátűr keletkezik és szükséges, hogy a béléscső fixen ágyazódjon be a régi (felújított) vezetékbe.
Tevékenység leírása
A Bonex - módszerű csatorna-felújítás technológiai előírása, hogy a meglévő felújítandó csatorna és a béléscső közötti hézagot homogén, teherátadó anyaggal, légmentesen kitöltsük. A felújítandó csatorna repedezettsége, kiüregelődései és szerkezetének tönkremenetele felszínre kiható süllyedéseket is okozhat, melynek megszüntetése alapvető cél.

Mindezt az injektálás biztosítja.

A hézagkitöltő injektálás legegyszerűbb módja, ha a felszínről gravitációs úton juttatjuk az anyagot a béléscső és a régi szerkezet közé. Ez a megoldás azonban általában csak kis mennyiség (néhány m3), viszonylag nagy hátűr (a teljes keresztmetszet 20-25 %-a) és 10-15 m-nél nem nagyobb távolság esetén alkalmazható. Gépi injektálásnál a hátűr kitöltés homogenitását, hézagmentességét a habarcs nyomás alatti bejuttatása biztosítja.
Injektálás műveleti sorrendje
Egyenkénti csőbeépítés:
A csövek beépítésekor hézagos falazással, ékeléssel, minden cső a kívánt helyen, esésviszony kialításával kerül rögzítésre. (MBM-09-BX-06-01)

Az injektálás aknaközönként szakaszolandó úgy, hogy az akna falánál teljes, zárt elfalazás készül. Ennek anyaga rendszerint tömör kisméretű tégla, de készülhet a lezárás betonból is. (Új aknában betonkiöntés)

Az aknáknál 2"-os, könyökben meghajlított injektáló cső és a kilevegőzést biztosító másik cső beépítése szükséges. A csövek a beépített béléscső legmagasabb pontja fölé, a főtébe helyezendők el és átvezetnek a lefalazáson.

A gerinccsatorna bekötéseit az injektálást megelőzően le kell zárni, hogy oda injektáló anyag ne juthasson.

A beépített csöveket DN 80 és nagyobb valamint 58/75 és nagyobb szelvényű ÜPE csöveknél 3 m-ként illetve tokonként merevítő bordával ki kell támasztani az injektálás megkezdése előtt.

A béléscső magasságát 50 %-ban meghaladó bekötés helyén, a rákötés mindkét oldalán 1-1 merevítő borda elhelyezése szükséges.

A merevítő borda az injektáláskor fellépő és deformációt is okozható nyomás káros hatását kiküszöböli. Szerkezeti kialakítása következményeként egyszerűen elhelyezhető.

Az injektálást két ütemben végrehajtva csökkenthető a felhajtóerő; 5000 N/m2 merevségű csőnél a merevítő borda elhagyható.

Az injektálás folyamatát az aknából figyelemmel kell kísérni, s mozgás, injektáló anyag befolyás esetében - a hiba kijavításáig - a műveletet le kell állítani.

Amikor a levegőztető csövön habarcs jelenik meg, az injektálást le kell állítani.

A hátűr telítettsége kopogtatással ellenőrizhető. Mélyen kongó hangból következtetni lehet a légzárványokra. Ebben az esetben az injektálást új injektáló csőről meg kell ismételni.

50 m-nél nagyobb aknatávolságú csatornaszakasz kiinjektálásánál a csőből történő injektálásra is fel kell készülni. Ennek előkészítő művelete, hogy a béléscsőbe injektáló csapot kell beépíteni. Az injektálás ezután - az ÜPE csatorna falához feszített csapon keresztül - a levegőztető csőnél megjelenő habarcs észleléséig végzendő.

Az injektálás befejeztével az injektáló csöveket az akna falánál le kell vágni és annak helyét habarccsal ki kell kenni. A beépített merevítő bordák 48 óra elteltével visszabonthatók.

A felújított csatorna üzembe helyezése előtt a kötések, becsatlakozások ellenőrzendők, szükség szerint horpkittel javítandók.

A vonatos beépítés technológiájából (MBM-09-BX-06-02) következően a béléscső csak az aknáknál és az indítógödörnél rögzíthető. Az injektáló anyagban a csővonat felúszik, s a felújítandó csatorna felső boltozatának esésviszonya szerinti helyzetet veszi fel.

A vonatos beépítésnél a házi bekötések lezárását a munka megkezdésekor kell elvégezni. Az injektálás előtt a bekötések csatlakoztatása nem készíthető el, mert az injektálás hatására a gerincvezeték elmozdul. Így a bekötések végleges kialakítása - a felszínről - az injektáló anyag megszilárdulását követően lehetséges.

A csövek viszonylag kis mérete és statikai méretezése biztosítja a deformáció megengedett szinten tartását; belső merevítő borda alkalmazása nem lehetséges.

Az injektálást aknából szemrevételezéssel lehet követni. A kitöltés folyamatosságát egyes aknaközökben biztosítani szükséges. Erre azért van szükség, mert a vonat végleges helyére a teljes kitöltő anyag bejutása után kerül, s belső javításokat sem lehet utólag elvégezni.

Csővonatos bélelésnél az injektálás folyamatát megszakítani - hátűr teljes kitöltéséig TILOS!

A csővonatos technológiának megfelelően injektálható a KPE és a spirál cső. Mindkét eljárásnál az aknák és a feltárások helyén rögzített a csőszál, a rögzítések között pedig az injektáló-anyagban lebeg.
Beépítendő anyagok
Tégla: a lefalazásokhoz csak tömör, nagyszilárdságú tégla alkalmazható

Habarcs: javított cementhabarcs esetleg kötésgyorsítóval (pl. Tricosal S-III típusú gyártmányok)

Injektáló cső: 2"-os könyökkel ellátott, 60-60 cm szárhosszú acélcső (menettel vagy menet nélkül a csatlakozástól függően).

Injektáló anyag:
  • cement kötésű habarcs
  • speciális plasztifikáló anyaggal készített habarcs (külön receptura szerint)
  • különleges összetételű, könnyű adalékanyagot tartalmazó habarcsok