Bélelés különálló üvegszálerősítésű poliészter (ÜPÉ) csövekkel, hátűr kiinjektálással.

1. Technológiai jellemzők, alkalmazási feltételek:

A BONEX Kft. legrégebben szabadalmaztatott feltárás nélküli technológiai eljárása különösen alkalmas csatornák, gravitációs vezetékek felújítására. A tönkrement közművezetékek szelvényméretéhez, statikai állapotához, a szállított közeg tulajdonságaihoz, a kivitelezési körülményekhez igazodó ÜPÉ béléscsövekkel történik az indító- és a fogadóaknák közötti szakaszok rekonstrukciója.

 • Az ÜPÉ béléscső kőr, tojás, vagy egyéb profilú egyaránt lehet.
 • Mérettartomány 200-3000 mm-es befoglaló méret között egyedi gyártású is lehet.
 • A felszíni adottságoknak megfelelően az indító- és a fogadó aknák (rátárások) közötti távolság akár 200-300 méter is lehet.
 • Aknák, csatlakozó és bekötővezetékek idomai, az iránytörések, ívek a béléscső rendszer elemeiként rendelésre gyártóüzemben készülnek.
 • 2. Béléscső alapanyaga, gyártási eljárás, csőosztályozás
  A vékonyfalú, rugalmas, rendkívül jó mechanikai és vegyszerállósági tulajdonságokkal bíró ÜPÉ csövek az un. kompozit (társított) rendszerű hőre keményedő műanyagok felhasználásával készülnek.

  A cső anyagai:
 • polieszter gyanta (vízzárást, kémiai ellenállást, alkotóanyagok együttdolgozását biztosítja)
 • üvegvázanyagok (a száltekercselt és a vágott-aprított üvegszálak, üvegfátylak a szilárdsági, mechanikai teljesítményeket befolyásolják)
 • kvarchomok (műgyantával összekeverve a cső töltőanyaga, a falvastagságát, a csőmerevséget biztosítja)


 • A csövek előállításánál két alapvető gyártási eljárás lehetséges:
 • Száltekercseléses eljárás során egy forgó gyártósablonra építik fel a cső falszerkezetét, belülről kifelé haladva a rétegtervnek megfelelően. A sablon tetszőleges forgástest formájú lehet, kör, tojás, parabola, stb. szelvények gyártásához. A BONEX Kft. tulajdonosi körébe tartozó „BUDAPLAST” csőgyár rózsaszentmártoni telephellyel a száltekercseléses csőgyártási technológia egyetlen magyarországi alkalmazója.
 • Pörgetéses eljárásnál egy forgó acélcső sablon belsejébe juttatják egymás után az ÜPÉ cső alkotóanyagait, így a béléscső fala „kívülről-befelé” épül fel. Ennek megfelelően a pörgetéses eljárás során szerkezeti erősítéshez csak vágott üvegszálakkal dolgozhatnak és az így készülő kizárólag körszelvényű csövekre nagyobb falvastagság jellemző.


 • Mindkét gyártási eljárás eredményeképpen kiváló tulajdonságú, magas minőséget képviselő csövek készülnek, amelyek nem csak a béléscsövezéses rekonstrukcióknál, hanem a nyíltárkos fektetésű kivitelezéseknél is alkalmazhatók.

  Az ÜPÉ csövek osztályozási szempontjai:
 • Csőmerevségi osztályok: [SN] N/m2
  • SN 2500 kizárólag béléscsőként alkalmazható
  • SN 5000 bélelésre, közepes terhelés és fektetetési mélység esetére
  • SN 10000 speciális esetekben, nagy fektetési mélységnél, vagy csekély földtakarásnál
 • Kémiai ellenálló képesség szerinti besorolás
 • kategória

  gyantatípus

  felhasználási terület

  N

  ortoftálsavas

  kommunális szennyvizekhez

  E

  isoftálsavas

  ivóvizes, élelmiszeripari felhaszánálás

  D/A

  vinileszter

  erősen savas, lúgos szennyvizek

  D/B

  vinileszter

  magas hőmérséklet tartományhoz

 • Geometriai alakjuk szerint
  • körszelvényű csövek (DN 200-3000 mm)
  • tojásszelvényű csövek (240/360-1200/1800 mm)
  • békaszáj és egyéb profilok, szegmensek egyedi gyártással
 • Belső nyomásállóság
  • A gravitációs csövek (csőkötések) 1 bar nyomásra méretezettek.
  • A tojásszelvényű csőkötések tok-farok kialakításúak, gumigyűrűs csatlakozással.
  • A körszelvényű csövek jellemzően gumibetétes karmantyús (kuplungos) csatlakozásúak.
  Egyedi megrendelői igény alapján a Budaplast Kft. a sztenderd méretektől, csőmerevségi kategóriáktól eltérő termékek legyártását is vállalja.
  3. Tervezés, előkészítés
  A feltárás nélküli közművezeték rekonstrukciónál rendkívül fontos a felújítandó vezeték és a kapcsolódó műtárgyak anyagának, méretének, helyzetének, állapotának és az üzemelési körülményeknek a pontos ismerete.
  Az adatfelvétel egyaránt vonatkozik a felszíni kapcsolatokra és a vezeték belső paramétereire.
  Pontos tervezési alapadatok felvételéhez szükséges előkészítő munkálatok:
 • vezeték kiszakaszolása, leürítése, vízkormányzás,
 • tisztítás különféle eszközökkel és technológiákkal,
 • ipari kamerás felvétel készítése és kiértékelése,
 • járható szelvények esetén további szemrevételezés, belső adatok felmérése,
 • korábbi meghibásodások, javítások, üzemeltetést érintő beavatkozások, tervezett fejlesztések információinak összegyűjtése.

 • Az alapadatok ismeretében a megrendelővel/közmű-üzemeltetővel egyeztetve készül el a felújítás engedélyezési és technológiai, kiviteli tervdokumentációja.
  4. Kivitelezési folyamat:
  A kivitelezési munkák a felszíni forgalomtereléssel az építési helyszín berendezésével, felvonulással indulnak.
  A vezetékre indító- és fogadó aknákkal történik a rátárás, ezek helyét a tervezés során kell kijelölni.

  A kivitelezési eljáráshoz az üzemi vizek a szükséges mértékig elterelésre vagy átemelésre kerülnek, a házi (oldalági) bekötéseket is beleértve.

  A kitisztított, munkába vett vezetékszakaszban a keresztmetszeti mérettől függően alkalmazható csőbélelési módok:

 • csővonatos beépítés:
  Nem járható szelvényeknél az indítógödörben történik az egyes csődarabok összeépítése és a folyamatosan kialakuló csővonat előretolása-húzása csörlők segítségével egészen a fogadó gödörig.

 • egyenkénti csőbeépítés:
  Járható, mászható szelvények esetén az ÜPÉ csöveket különféle segédszerkezetek segítségével egyenként tolják be a végleges helyükre és ott építik össze a csőcsatlakozásokat.
  Ennél a beépítési módnál lehetőség van a gravitációs vezeték lejtési hibáinak szükséges mértékű korrekciójára.


 • A bekötővezetékek csatlakoztatására, a műtárgyépítések ütemezésére a technológiai terv ad iránymutatást. Ezek készülhetnek a műszaki adottságokhoz igazodva a béléscsövezés előtt, vele egyidejűleg vagy akár utólagosan.

  A béléscső méretétől függően a csatlakozások vagy belülről eldolgozva, vagy kívülről, rátárással alakíthatók ki.

  A béléscső és a régi vezeték közötti „gyűrűsteret” minden esetben ki kell injektálni a csőrögzítés és az egyenletes teherátadás biztosítása miatt. Az injektáláshoz jól terülő, megfelelő szilárdságot elérő speciális cementhabarcs használatos.

  A bélelt csőszakaszokat a feltárási helyeken összeépítve, az indító- és fogadóaknákat visszatöltve a felszínt helyreállítva fejeződik be a kivitelezési folyamat.
  5. Átadás, vizsgálatok, dokumentálás
  Az elkészült rekonstrukciós szakaszról megvalósulási terv készül, ez tartalmazza a vezeték geodéziai bemérését, a minőségtanúsítás bizonylatait (vízzárósági, víztartási, nyomáspróba jegyzőkönyveket, ipari kamerás felvételeket, beépített anyagok teljesítmény-nyilatkozatait, stb.) a kivitelezési tevékenység dokumentumaival együtt.
  6. Technológiai gépek, eszközök
  A kivitelezési munkák legfontosabb végrehajtási eszközei:
 • földmunkagépek, burkolatbontó és tömörítő eszközök,
 • dúcolás, talajvízszint-süllyesztés, szennyvízátemelés eszközei,
 • mechanikus, hidromechanikus csőtisztító berendezések, szerszámok,
 • anyagmozgató járművek, gépek, autódaru a csőleadáshoz,
 • csörlők, melyek a felszínen és/vagy a csatornába telepítettek, kötélterelők,
 • behúzó, csőszállító segédszerkezetek, csőösszehúzók,
 • csőfektető lézer, ipari kamerás berendezés, egyéb mérőeszközök,
 • kompresszor, levegős szerszámok,
 • injektáló berendezés, tömlők, segédszerkezetek.
 • 7. Használat, üzemeltetés
  Az ÜPÉ béléscsővel felújított vezeték élettartama minimálisan 50 évre biztosított. A problémamentes üzemeltetés feltétele a hálózat időszakos ellenőrzése, a cső falát, szerkezetét nem károsító kíméletes tisztítása. Utólagos rákötést, csősérülés kijavítást kizárólag szakcég végezhet.