FİRMANIN BAŞLICA FAALİYET ALANI

 

- kamunun kullanımına ait tesislerde hafriyatsız teknolojilerden (ÜPE, SPIRÁL, KPE, CP, SLIM LINER, NEOFIT, FOREVER PIPE, PRIMUS LINE vb. teknolojiler) yararlanmak suretiyle gerçekleştirilen yenileme çalışmaları (atıksu şebekeleri, su ve gaz hatları);

- kamunun kullanımına ait tesislerin (su ve gaz hatları ile atıksu kanalları) geleneksel yöntemle inşaası;

- inşaat sanayi alanında tasarımlar (topraküstü ve toprakaltı inşaat faaliyetleri) kamunun kullanımına ait şebekelerin yapımı.

- mimarlık, mühendislik faaliyetleri ile bunlara ilişkin teknik danışmanlık.

 

Firmamız hukuksal selefi olan firmanın kuruluşundan bu yana –yirmi yıldan fazla bir süredir- hafriyatsız (NO-DIG) yöntemle kamunun kullanımına ait tesislerin (atıksu, su ve gaz dağıtım hatlarının rekonstrüksiyonu) yenilenmesi çalışmalarını yürütmekte olup firmamızın kapasitesinin büyük bir bölümünü bu faaliyetler oluşturmaktadır. Söz konusu teknolojiler ya kendi geliştirdiğimiz yöntemler ya da BONEX tarafından kesin olarak Macaristan’da kullanılmak üzere satın alınan teknolojilerdir.

 

Elimizdeki tüm teknolojilerle faaliyet alanımıza dahil olan kamuya ait tesislerde yararlanılan hafriyatsız yöntemle, bireysel olarak üreticiyle veya patenti veren kuruluşla anlaşmak suretiyle Macaristan dışında, dünyanın herhangi bir ülkesinde de faaliyette bulunma hakkına sahiptir. Geçen on yıl içinde yalnız Avrupa’da değil örneğin Birleşik Arap Emirlikleri’nde de referans niteliğinde çalışmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

 

Türkiye’de de kamusal kullanıma ait tesislerin yenilenmesi konusunda şimdiye dek birçok ihale teklifi verdik ve pek çok ortaklaşa çalışmada da yer aldık.

 

Türkiye temsilcimiz:

 

Adı: Osman AYALP

Adresi: Kavacık Çavuşbaşı cad. Özkan Sok. Belkis İs Merkezi No. 7/1 Beykoz 34810- İstanbul

İletişim bilgileri: Tel.: +90 (216) 537-1215

Faks: +90 (216) 537-1216

E-posta: hiteknik@hotmail.com , www.hiteknik.com