NO-DIG TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 

- yenilenen kamuya ait tesisatta kullanılan kaplama borusu genellikle başlı başına ele alındığında bile istatistiksel taleplere yanıt verebilecek nitelikte bir üründür;

 

- yenilenecek olan hat istatistiksel anlamda henüz ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir durumda olsa bile asgari çeper kalınlığına sahip taşınabilir olmayan kaplama boru uygulamasına olanak tanır;

 

- kullanılan malzemeler agresif ortamlarda bile dirençlidirler:

- taşımaya ilişkin sorunlar ortadan kalkmakta veya en düşük düzeye inmektedir;

- astar kaplama yöntemlerinin uygulanması sayesinde çalışma süresi kısalmaktadır;

- çalışmalar sırasında trafiğin kısıtlanmasına veya asfalt kaplamasının kaldırılmasına en alt düzeyde gerek duyulmaktadır;

- geçici çözümler aracılığıyla yenilenecek olan tesisatın faaliyetini kesintisiz sürdürmesi sağlanabilir,

- hafriyat gerektirmeyen teknolojiler çevreye en az zararı dokunan tekonolojilerdir.