DİĞER FAALİYETLER

 

Firmamız yukarıda anılan faaliyetlerin dışında aşağıda yer alan konularda da faaliyet göstermektedir:

 

- genel yerüstü ve yeraltı yapım işleri;

- yeraltı yapı tasarımı ve danışmanlık faaliyeti;

- kamusal tesislerde sanayi tipi televizyonlu-kameralı incelemenin yanı sıra değerlendirme ve belgeleme;

- kamusal tesislerde (su, atıksu, gaz) çeşitli yöntemlerle temizlenmesi;

- su tesisatlarının yapımı;

- ticari faaliyetler.

 

Firmamızda MSZ EN ISO 9001:2009 no’lu standartta yer alan talimatlara uygun kalite güvencesi ve MSZ EN ISO 14001:2005 no’lu standartta yer alan talimatlara uygun çevre merkezli yönetim ve BS OHSAS 18001:2007 no’lu standartta yer alan talimatlara uygun işyeri sağlık koruma ve güvenlik yönetim sistemi uygulanmaktadır.

 

BONEX Kft.’nin faaliyetlerine ilişkin diğer bilgileri internet ortamında www.bonex.hu web adresinde yer alan sayfamızda inceleyebilirsiniz.