FİRMAYA AİT VERİLER

 

Firmanın adı: BONEX ÉPÍTŐIPARI KFT.

Firmanın ticari merkezi: 1134 Budapest, Szabolcs u. 29.

Telefon numarası: +36 (1) 236-6040

Telefaks numarası: +36 (1) 320-0479

E-posta adresi: info@bonex.hu

Kuruluş tarihi: 22 Aralık 1989

Ticari sicile kayıt tarihi: 7 Haziran 1990

(yasal selefi: BONEX Építőipari Közös Vállalat; kuruluş tarihi: 1982)

Ticari sicil kayıt no: Cg. 13-09-078806

Vergi numarası: 10381328-2-41

AB vergi numarası: HU 10381328

İstatistik kodu: 10381328-4221-113-01

Banka hesap no: K & H. Bank Rt. 10200964-20224400-00000000Firmayı temsil yetkisini haiz kişi: Sorumlu genel müdür Szabolcs Szöllősi